Zavarovalno kritje (zavarovanje), ki si ga moramo zagotoviti kot posamezniki, nam mora omogočati, da nam v primeru nepredvidenih dogodkov ne bo treba spreminjati življenjskih navad, doseženega življenjskega standarda in s tem kakovosti življenja. Prepoznati moramo ključne nevarnosti, ki nas ogrožajo in katerih uresničitev lahko bistveno vpliva na nadaljnji potek našega življenja.

Priporočena zavarovanja so razvrščena po področjih (življenjsko, nezgodno...) in na način, da so znotraj področja najprej navedena (v splošnem) bolj ustrezna zavarovanja.

 

 

Življenjsko zavarovanje