• v kolikor imamo nepreskrbljene otroke ali druge družinske člane;
 • v kolikor imamo neodplačane obveznosti (krediti, dolgovi...);
 • če smo pogosto na poti, udeleženi v prometu - potrebujemo zavarovanje za primer nezgodne smrt (z višjimi ali podvojenimi zavarovalnimi vsotami);
 • v kolikor se poklicno ali v prostem času udeležujemo nevarnih dejavnosti ali imamo opravka z nevarnimi stvarmi;
 • če se želimo zavarovati za primer nekaterih pogostih in tako imenovanih kritičnih bolezni (rak, infarkt...);
 • če se želimo dodatno nezgodno zavarovati;
 • če nismo nagnjeni k varčevanju in bi bili na ta način obvezani varčevati (finančne neugodnosti odpovedi življenjskega zavarovanja nas spodbujajo k vztrajanju pri odločitvi);
 • če želimo varčevati več kot deset let (ni obdavčitve ob izplačilu);
 • če želimo razpršiti lastna finančna sredstva;
 • za doseganje paketnih popustov pri isti zavarovalnici;
 • zaradi kombinacije zgoraj navedenih vzrokov;
 • zaradi drugih vzrokov...

 


External link opens in new tab or windowPomembne povezave