Gre za mešano življenjsko zavarovanje. Zavarujemo nevarnost svoje smrti in doživetja. To pomeni, da bo zavarovalnica znesek (zavarovalno vsoto) za katerega smo se zavarovali izplačala v primeru naše smrti ali doživetja. Znesek, za katerega smo se zavarovali, pa bo zavarovalnica v vsakem primeru izplačala šele ob poteku zavarovalne dobe.

 

Zavarovanje je cenejše od običajnega mešanega zavarovanja (zavarovanja za primer smrti in doživetja s takojšnjim izplačilom z zavarovanjem dogovorjenega zneska v primeru smrti), ker je dogovorjeni znesek zavarovanja izplačan šele ob poteku zavarovanja.

 

 

Za koga je primerno?

 

Življenjsko zavarovanje na določen termin je primerno za zakonce z nepreskrbljenimi otroci in v kolikor želimo, da bil znesek izplačan v obdobju ko bomo denar najbolj potrebovali (šolanje otrok, upokojitev).

Življenjsko zavarovanje na določen termin je primerno tudi za posojilojemalce, v kolikor je dogovorjeno, da se najprej poplačajo obresti, glavnica kredita pa se poplača ob zadnjem obroku. V tem primeru glavnico kredita poplačamo s prejetim zneskom iz življenjskega zavarovanja (čas poplačila glavnice predstavlja čas zaključka življenjskega zavarovanja).