Zavarovalnica Triglav - mešano življenjsko zavarovanje za primer smrti in doživetja

 

Izračun: pošljite nam podatke in poslali vam bomo informativni izračun življenjskega zavarovanja Zavarovalnice Triglav za primer smrti in doživetja.

 

Življenjsko zavarovanje Zavarovalnice Triglav za primer smrti in doživetja

Ime:

Priimek:

Spol:

Telefon:

E-naslov:

Leto rojstva:

Naslov (ulica, št., poštna št., kraj):

 

Osnovno življenjsko zavarovanje Zavarovalnice Triglav za primer smrti in doživetja

Začetek zavarovanja 1. v naslednjem mesecu

Trajanje zavarovanja:

 let
Vpišite znesek premije (obroka) ali zavarovalno vsoto (znesek za katerega želite biti zavarovani)

Dinamika plačevanja:

 

Dodatna zavarovanja Zavarovalnice Triglav k osnovnemu življenjskemu zavarovanju

(sklenitev zelo priporočljiva in cenovno izjemno ugodna)

Nezgodna invalidnost

Faktor:

N-kratnik osnovnega zavarovanja
Nezgodna smrt

Faktor:

N-kratnik osnovnega zavarovanja
Nezgodna renta    
__parser__boolean_attribute_value__parser__ Kritje hudih bolezni in zahtevne nege

 

 

 

Dodaten komentar (neobvezno)

 

__parser__boolean_attribute_value__parser__ Da, strinjam se s soglasjem (dajem soglasje v skladu z GDPR) za uporabo osebnih podatkov za namen sklepanja zavarovanj (več na povezavi) in s tem dovoljujem uporabo e-naslova za posredovanje izračuna/ponudbe.


 

 

Kdo / zakaj: sklenitev življenjskega zavarovanja za primer smrti in doživetja Zavarovalnice Triglav priporočamo zakoncem z nepreskrbljenimi otroci in vsem tistim, ki imajo določene dolgove (kredite). Zavarujemo nevarnost svoje smrti in doživetja. To pomeni, da bo zavarovalnica znesek (zavarovalno vsoto) za katerega smo se zavarovali v primeru naše smrti (ob nastopu zavarovalnega dogodka) izplačala upravičencem, ki smo jih navedli v zavarovalni pogodbi. Prav tako pa nam bo zavarovalnica izplačala zavarovalno vsoto v primeru doživetja, kar pomeni, da ob zavarovanju tudi varčujemo.

 

Prednosti: Življenjsko zavarovanje Zavarovalnice Triglav omogoča (ob izbiri ustreznih zavarovalnih vsot) finančno preskrbljenost družine, otrok in partnerja v primeru smrti zavarovane osebe. V primeru doživetja pa se upravičencu izplača zavarovalna vsota iz naslova varčevanja.

 

 

 

Naložbeno življenjsko zavarovanje - produkti

 

Naložbeno življenjsko zavarovanje Zavarovalnice Triglav

 

Izračun: pošljite nam podatke in poslali vam bomo informativni izračun naložbenega življenjskega zavarovanja Zavarovalnice Triglav.

 

Naložbeno življenjsko zavarovanje Zavarovalnice Triglav

Ime:

Priimek:

Spol:

Telefon:

E-naslov:

Leto rojstva:

Naslov (ulica, št., poštna št., kraj):

 

Osnovno naložbeno življenjsko zavarovanje Zavarovalnice Triglav

Začetek zavarovanja 1. v naslednjem mesecu

Trajanje zavarovanja:

 let
Vpišite znesek premije (obroka) ali zavarovalno vsoto (znesek za katerega želite biti zavarovani)

Dinamika plačevanja:

Uskladitev vrednosti:

Naložbena politika:

__parser__boolean_attribute_value__parser__

 

Dodaten komentar (neobvezno)


__parser__boolean_attribute_value__parser__ Da, strinjam se s soglasjem (dajem soglasje v skladu z GDPR) za uporabo osebnih podatkov za namen sklepanja zavarovanj (več na povezavi) in s tem dovoljujem uporabo e-naslova za posredovanje izračuna/ponudbe.

 

 

 

Kdo / zakaj: naložbeno življenjsko zavarovanje Zavarovalnice Triglav je primerno za osebe, ki jim je poleg zavarovanja za primer smrti ključno predvsem to, da se del zavarovanja, ki je namenjen varčevanju, giblje sorazmerno z gibanjem določenih vrednostnih papirjev oziroma naložbenih portfeljev. Pričakovana donosnost je v tem primeru višja kot pri mešanih življenjskih zavarovanjih brez naložbenega tveganja, zavarovalna vsota za primer smrti pa je v začetnem obdobju precej nižja.

 

Prednosti: naložbeno življenjsko zavarovanje Zavarovalnice Triglav omogoča določitev deleža v naložbah z zajamčenim obrestovanjem. Omogočeno je vlaganje v številne sklade z različno naložbeno politiko. Prav tako je možno prehajanje med skladi in takoimenovano "zaklepanje" že doseženih donosov.

 

Povezave: