Način sklenitve življenjskega zavarovanja

 

Pred sklenitvijo nam po elektronski pošti posredujte izpolnjen vprašalnik (spodaj).

Vprašalnik služi pripravi informativne ponudbe. S pripravo informativne ponudbe vam izberemo najugodnejšega ali ustreznega ponudnika (zavarovalnico).

Ko boste naslednjič podaljšali zavarovanje, vas bomo predhodno obvestili o spremembah zavarovalnih produktov (kritij) in vam predlagali morebitnega ugodnejšega ponudnika. Tako boste vedno zavarovani s kakovostnim kritjem za ugodno ceno.

 

Življenjsko zavarovanje - splošno

Ime:

Priimek:

Spol:

Telefon:

E-naslov:

Leto rojstva:

Naslov (ulica, št., poštna št., kraj):

 

Želena zavarovalna kritja življenjskega zavarovanja

Zavarovanje za primer smrti Naložbeno zavarovanje
Izplačilo ob izteku / doživetju   Naložbena politika:
Kritje hudih bolezni in zahtevne nege    
Dodatna zavarovalna vsota za primer nezgodne smrti

 

 
Dodatna zavarovalna vsota za primer smrti

 

   
Zavarovanje invalidnosti

 

 
Nezgodno zavarovanje - splošno    

 

Osnovni podatki življenjskega zavarovanja

Začetek zavarovanja 1. v naslednjem mesecu

Trajanje zavarovanja:

 let
Vpišite znesek premije (obroka) ali zavarovalno vsoto (znesek za katerega želite biti zavarovani)

Dinamika plačevanja:

 

Dodaten komentar (neobvezno)

 

__parser__boolean_attribute_value__parser__ Da, strinjam se s soglasjem (dajem soglasje v skladu z GDPR) za uporabo osebnih podatkov za namen sklepanja zavarovanj (več na povezavi) in s tem dovoljujem uporabo e-naslova za posredovanje izračuna/ponudbe.