Zavarovalnica Maribor - mešano življenjsko zavarovanje za primer smrti in doživetja

 

Izračun: pošljite nam podatke in poslali vam bomo informativni izračun življenjskega zavarovanja Zavarovalnice Maribor za primer smrti in doživetja.

 

Življenjsko zavarovanje Zavarovalnice Maribor za primer smrti in doživetja

Ime:

Priimek:

Spol:

Telefon:

E-naslov:

Leto rojstva:

Naslov (ulica, št., poštna št., kraj):

 

Osnovno življenjsko zavarovanje Zavarovalnice Maribor za primer smrti in doživetja

Začetek zavarovanja 1. v naslednjem mesecu

Trajanje zavarovanja:

 let
Vpišite znesek premije (obroka) ali zavarovalno vsoto (znesek za katerega želite biti zavarovani)

Dinamika plačevanja:

 

Dodatna zavarovanja Zavarovalnice Maribor k osnovnemu življenjskemu zavarovanju

(sklenitev zelo priporočljiva in cenovno izjemno ugodna)

Nezgodna invalidnost

Faktor:

N-kratnik osnovnega zavarovanja
Nezgodna smrt

Faktor:

N-kratnik osnovnega zavarovanja
Nezgodna renta    
__parser__boolean_attribute_value__parser__ Kritje hudih bolezni in zahtevne nege

 

 

 

Dodaten komentar (neobvezno)

 

 

 

Kdo / zakaj: sklenitev življenjskega zavarovanja za primer smrti in doživetja Zavarovalnice Maribor priporočamo zakoncem z nepreskrbljenimi otroci in vsem tistim, ki imajo določene dolgove (kredite). Zavarujemo nevarnost svoje smrti in doživetja. To pomeni, da bo zavarovalnica znesek (zavarovalno vsoto) za katerega smo se zavarovali v primeru naše smrti (ob nastopu zavarovalnega dogodka) izplačala upravičencem, ki smo jih navedli v zavarovalni pogodbi. Prav tako pa nam bo zavarovalnica izplačala zavarovalno vsoto v primeru doživetja, kar pomeni, da ob zavarovanju tudi varčujemo.

 

Prednosti: Življenjsko zavarovanje Zavarovalnice Maribor omogoča (ob izbiri ustreznih zavarovalnih vsot) finančno preskrbljenost družine, otrok in partnerja v primeru smrti zavarovane osebe. V primeru doživetja pa se upravičencu izplača zavarovalna vsota iz naslova varčevanja.

 

 

 

Naložbeno življenjsko zavarovanje - produkti

 

Naložbeno življenjsko zavarovanje Zavarovalnice Maribor

 

Izračun: pošljite nam podatke in poslali vam bomo informativni izračun naložbenega življenjskega zavarovanja Zavarovalnice Maribor.

 

Naložbeno življenjsko zavarovanje Zavarovalnice Maribor

Ime:

Priimek:

Spol:

Telefon:

E-naslov:

Leto rojstva:

Naslov (ulica, št., poštna št., kraj):

 

Osnovno naložbeno življenjsko zavarovanje Zavarovalnice Maribor

Začetek zavarovanja 1. v naslednjem mesecu

Trajanje zavarovanja:

 let
Vpišite znesek premije (obroka) ali zavarovalno vsoto (znesek za katerega želite biti zavarovani)

Dinamika plačevanja:

Uskladitev vrednosti:

Naložbena politika:

__parser__boolean_attribute_value__parser__

 

Dodaten komentar (neobvezno)

 

 

 

Kdo / zakaj: naložbeno življenjsko zavarovanje Zavarovalnice Maribor je primerno za osebe, ki jim je poleg zavarovanja za primer smrti ključno predvsem to, da se del zavarovanja, ki je namenjen varčevanju, giblje sorazmerno z gibanjem določenih vrednostnih papirjev oziroma naložbenih portfeljev. Pričakovana donosnost je v tem primeru višja kot pri mešanih življenjskih zavarovanjih brez naložbenega tveganja, zavarovalna vsota za primer smrti pa je v začetnem obdobju precej nižja.

 

Prednosti: naložbeno življenjsko zavarovanje Zavarovalnice Maribor omogoča določitev deleža v naložbah z zajamčenim obrestovanjem. Omogočeno je vlaganje v številne sklade z različno naložbeno politiko. Prav tako je možno prehajanje med skladi in takoimenovano "zaklepanje" že doseženih donosov.

 

Povezave: